⇒ www.u-berg.at ⇒ translations ⇒ aufruf_slo 2009
⇒ www.u-berg.at ⇒ 2009 ⇒ aufruf_slo 2009
→ PDF-Version zum Ausdrucken & verteilen - vorne/hinten

Odpihnimo Ulrichsberg!
Antifašisticni akcijski dnevi 2009, 18.-20.09.2009 Celovec/Klagenfurt
Letos skupnost Ulrichsberga praznuje svojo petdeseto obletnico. To pomeni tudi pol stoletja desničarsko-revizionističnega negovanja tradicij mitov o nemških žrtvah in poveličevanja nacionalsocializma. Vsako leto se na gori Vrh/Ulrichsberg pri Celovcu srečujejo veterani wehrmachta in waffen-SS, politiki skoraj vseh strank, avstrijska vojska, burschenschafterji in neonacisti v spomin padlim "kameradom" obeh svetovnih vojn in "koroškega abwehrkampfa" (torej obororoženih spopadov za potek koroške meje po prvi svetovni vojni). Z glorificiranjem nacističnih enot in organizacij dokazuje skupnost Ulrichsberga pozitiven odnos do nacionalsocializma. Obenem zamolčuje neštete grozotne zločine wehrmachta in waffen-SS ter jih opravičuje z argumentom vojaškega izpolnjevanja dolžnosti. Z enačenjem NS-zlačinov z vojnimi dejanji zaveznikov in partizanov taji lastno krivdo in laže o zgodovinskih dejstvih.

S preimenovanjem "spominskega mesta na Ulrichsbergu" v "evropski mirovni spomenik" je skupnost poskusila stare vsebine prodajati čimširši javnosti. Vendar se na Ulrichsbergu propagiran evropski pojem nanaša na SS, katere prostovoljci so prihajali iz vseh kotov Evrope in naj bi se "s puško v roki" borili proti boljševizmu. Zahtevajo "Evropo narodov", ki naj bi v nasprotju z "združenimi državami Evrope" stala za "jasen `ne` proti multikulturni enolončnici" in vzdrževala striktne etno-kulturne meje, tako Haider leta 2000 v Krivi Vrbi. Udeležba številnih desnoekstremnih strank na tem etnopluralističnem srečanju priča o veliki odmevnosti med evropsko desnico.

Ob vseh teh vsebinah na gori ni čuda, da srečanje privlači tudi neonaciste. Predvsem dan pred srečanjem nudi neonacistom takozvani "koroški večer" v bližnji Krivi Vrbi/Krumpendorf priložnost za izmenjavo misli s nacističnimi vodilnimi glavami. Ta večer je dolga leta organizirala "Kameradschaft IV". KIV je veteranska organizacija bivših članov waffen-SS in slednjo predstavlja kot četrti del wehrmachta. S tem poskuša oporekati obsodbam nürnberških procesov, v katerih je waffen-SS bila jasno imenovana kot "zločinska organizacija". Srečanje v Krivi Vrbi služi povezovanju mladih in starejših neonacistov z možnostjo medsebojnega povezovanja za zaprtimi vrati.

Razen tega je Vrh/Ulrichsberg simbol nemško-nacionalnega konsenza na Koroškem. Nemški nacionalizem je že po prvi svetovni vojni avansiral v hegemonialni princip koroške politike. Vsako leto se na spominskih svečanostih na "koroški abwehrkampf" kot tudi na Ulrichsbergu zaklinja nemška "narodna skupnost" (Volksgemeinschaft), ki je "ogroženo nemštvo" branila pred "slovanskim agresorjem". Konstrukcija ogrožene nemške Koroške se izraža npr. v kontinuiranem nasprotovanju v zadevi dvojezičnih krajevnih napisov.

Poleg tega reflektitarjo praznovanja odnos Avstrije do svoje nacistične preteklosti. Wehrmacht je vodila antisemitično in rasistično uničevalno vojno in je s tem nacistično ideologijo sprevrglaojno. V deželi storilcev karšna je Avstrija nihče noče prevzeti odgovornosti za zločine wehrmachta. Nekdanjim morilcem se ni treba bati, da jih bodo kazensko zasledovali in si svoja "službena leta" lahko vračunajo v pokojnino. Z odškodninami za žrtve nacionalsocializma pa do danes odlašajo. Dokler ni enostavno prepozno.

Pred tem ozadjem je treba videti tudi masivni uspeh desno-ekstremne koroške stranke BZÖ (izšla iz FPÖ). Koroški konsenz desničarsko-revizionističnega pretvarjanja zgodovine na Koroškem je produkt družbenih razmer, njihov simbol je VRH/Ulrichsberg. Zato AK proti koroškemu konsenzu letos že petič zaporedoma organizira antifašistične akcijske dneve.

Udeležite se jih med 18.-20. septembrom 2009 v Celovcu!

Ni miru z Avstrijo in njenimi nacisti! Odpihnimo Ulrichsberg!